Your location:Home > Faculty
Faculty

The department of economics

Binglong Liu

Shizgong Li

Yaru Yang

Shulin Xun

Haiping Jin

Tao Wang

Bo Chen

Min Huang

Wei Liu

Chi Dong

Qingchuan Yuan

Hui Zhang

 Rui Li

 

 

Department of statistics

Liubao Gu

Jian Jin

Xueqin Feng

Lijun Ren

Huimin Zhang

Limin Wang

Yajuan Tian

Yingchun Guo

Qian Liu

Yunchao Bai

Chao Liu

Yinghui Ding

Chao Liu(small)

Jianqun Qin

Jianhui Li

Department of International Economics and Trade

Yanjie Wang

Huiru Li

Hongling Yang

Minghui Zheng

Guifen Ren

Jie Shao

Tao Pan 

Min Li

Xiaohua Zhang

Xunming Zhao

Fengxin Cheng

Zhizhong Li

Yafei Wang

Jiao LI

Lihua Wang

Yuan Gao

Yanhui Guo

Qing Wang

Xiaohong Ren

Libing Zhao

Zhixin Wang

 

 

 

 

The financial department

Li Feng

Shusheng Kang

Jinghai Bao

Yumei Zhang

Li Yang

Yongliang Zhu

Xueyan Zhao

Congjun Liu

Yang Liu

Lihua Ma

Yanan Zhang

Haoran Li

YIng Shang

Peihui Wang

Xiaohui Ma

Weihua Chen

Feng Xu

Shibing Jia

Wei Yuan

Wenhai Zhou

Zhidan Zheng

Huiling Xiang

Gaoyan Song

 

 

Japan Institute

Guifen Pei

Wenxiu Ma

Wei Cui

Ganshun Li

Fengbao Yin

Junran Hou

Yumian Zhang

Yumei Yin

Yu Wu

Yanjun Liu

Qian Yang

Yanping Hao

Wei Shang

Yonglin Xu

Lijun Wang

Xueli Yang

 

 

 

 

Institute of Population Research 

Hongpingh Lv

Shijiang Duan

Jinying Wang

Fang Bao

Hongwei

Yaioling Hu

Dongmei Han

Jie Nie

Ying Li

Xiaoyan Zhai

Shengli Yang

Qiang Wei

Penggang Wang

Tianyue Gao

Beibei Shi

Institute of Regional Economics

Zhiguo Chen

Yongliang Liu

Linchang Zheng

Zenglei Xi

Yanling Hu

Xiaogeng Shi

Miao He

 

 

 

回顶部